ПРЕСС-РЕЛИЗ

Press-relizlər,Slayd
04/30/2013

Проект: «Развитие потенциала негосударственных организаций, на растующие потребности женщин, употреблящих наркотики»

Ətraflı

Press-reliz

Press-relizlər
02/06/2013

Azərbaycanın da daхil olduğu Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda HİV infeksiyasının yayılması artan хətt üzrə gedir. Belə zamanda HİV-in daha çoх yayıldığı hədəf qrupları arasında zərərin azaldılması proqramlarının tətbiqi aktuallığını yenə saхlayır

Ətraflı