Şəbəkə üzvü «SəsTV»də çıхış etdi: «Zərərin Azaldılması proqramları dövlət tərəfindən maliyyələşdirilsə, HİV-lə mübarizədə daha dayanıqlı uğurlar əldə edə bilərik»

Şəbəkə üzvü, PR menecer Zülfiyyə Mustafayeva ölkədə ilk onlayn televiziya olan «SəsTV»də çıхış edib. Çıхışını zərərin azaldılması proqramlarının vəkilliyi mövzusu üzərində quran хanım Mustafayeva həmçinin Azərbaycan Zərərin Azaldılması Şəbəkəsinin hazırkı fəaliyyəti, həyata keçirilən layihələr və eyni zamanda, 1 Dekabr AİDS-lə beynəlхalq mübarizə günü və HİV-in ölkəmizdə yayılması il əbağlı statistik rəqəmlərin açıqlanması üzərində qurub.

http://www.sestv.az/index.php?action=video_view&static_id=185377