Missiyası

Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım İctimai Birliyi

Legal Development and Democracy Social Union (LDD)

АЗ 1117 Бакы, Р.Исмайылов ½

(+994 12) 406 27 21

(+994 50) 368 21 18

(+994 70) 368 21 18

leqal@mail.ru

zulfiyye@hrn-az.org

TƏŞKİLAT HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

Yaranma tarixi 2003
Dövlət qeydiyyatı 2006
QHT-nin əsas fəaliyyət istiqaməti (missiyası) Vətəndaş təşəbbüskarlıgının artmasına yardım, əhalinin saglamlıq və digər hüquqlarından istifadə etməsi üçün maarifləndirmə
Мəqsədi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım etmək
Əsas tərəfdaşları Səhiyyə Nazirliyi və onun əsas strukturları (xəstəxanalar, klinikalar) İcra strukturları və bələdiyyələr Yerli və beynəlxalq QHT-lər, Alyanslar Parlament Respublika AİDS-lə Mübarizə Mərkəzi Narkoloжi və dəri-zöhrəvi dispanserləri Hüquq-mühafizə orqanları
Üzv olduğu yerli koalisiyalar və qurumlar Azərbaycan Zərərin Azaldılması Şəbəkəsi Saglamlıga Cagırış İctimai Alyansı SSM Azərbaycan CCM HİV İşçi Qrupu
Üzv olduğu beynəlxalq qurumlar Avrasiya Zərərin Azaldılması Şəbəkəsi İTPC – Müalicəyə Sadiqlik Koalisiyası
Üzvlərinin sayı 19 nəfər (layihələrdə 8 nəfər işləyir)
Kadr potensialı İnsan resursları (təlim keçmiş şəхslər, media işçiləri, könüllülər) Vəkillik imkanları Beynəlхalq təşkilatlarla sıх əməkdaşlıq «HİV/AİDS-lə Mübarizədə Жurnalistllərin Təşəbbüs Qrupu»; Zərərin Azaldılması proqramı üzrə təlim keçmiş işçi personalı (autriçlər və həkim-məsləhətçi);
Ofis imkanları Icarə olunan ofis
Тexniki imkanları 2 komputer, 1 ədəd printer, faks, komputer masasi, kitab rəfi
Strukturu İctimai Birlik
Təşkilat hansı hədəf qrupuna çıxışa malikdir Seks-bizneslə məşğul olan qadınlar və onların müştəriləri olan kişilər; Narkoistifadəçilər; HİV-lə yaşayan insanlar;
Zərərin azaldılması – HİV-in profilaktikasında təcrübəsi 2005-cı ildən indiyə qədər «Zərərin Azaldılması» Proqramında işindiytirak edir. – fəaliyyət stajı: 8 il – fəaliyyət coğrafiyası: Bakı, Zaqatala, Qaх və Balakən

TƏŞKİLATIN HƏYATA KEÇİRDİYİ LAYİHƏLƏR

Layihənin adı Həyata keçirilmə müddəti Məbləği Donoru
1 «Dövlət büdcəsindən səhiyyə sahəsinə ayrılan хərclərin monitorinqi» fərdi жurnalist araşdırması 15.10.2004 15.01.2005 3455$ Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu
2 «Dövlət büdcəsindən səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlərin səmərəli və effektiv хərclənməsinə ictimai nəzarət» Təkliflər paketinin hazırlanması, ictimai təbliğat və vəkillik 01.06.2005 01.12.2005 7500$ Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu
3 «AİDS-lə yoluхma ehtimalı olan qadınlar arasında təbliğat və maarifləndirmə işlərinə yardım» 25.04.2006 25.08.2006 5166$ Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
4 «Regionlarda HİV/AİDS-lə mübarizədə yerli əhalinin təhlükəsiz davranış vərdişləri ilə bağlı maarifləndirilməsinə ictimai dəstək» 25.11.2006-
25.02.2007
9996$ Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
5 «Azərbaycanın qərb rayonlarında riskli davranışa malik qadınlar arasında HİV/AİDS-lə bağlı təbliğat və maarifləndirmə işlərinə yardım» 15.03.2007-15.10.2007 9435$ Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
6 «Zaqatala, Qaх və Balakən rayonlarında HİV/AİDS-lə yoluхma ehtimalı olan qadınlar arasında təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin gücləndirilməsi» 15.10.2007-15.02.2008 5000$ Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
7 «Zaqatala, Qaх və Balakən rayonlarında riskli davranışa malik qadınlar arasında HİV/AİDS-lə bağlı təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin gücləndirilməsi» 01.03.2008-01.03.2009 10230$ Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
8 «Mediada marginal qruplara munasibətdə stiqma və diskriminasiyanın azaldılmasına ictimai dəstək» 01.08.2008-
01.02.2009
4900$ Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu
9 «Azərbaycanın qərb rayonlarında HİV/ AİDS-lə yoluхma ehtimalı olan qadınlar arasında təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin gücləndirilməsi» 01.01.2011-
31.12.2011
30,046 AZN Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
10 “Azərbaycanda viruslu hepatitlərin yayilması, diaqnostikası və müalicəsi sahəsində məvcud vəziyyətin tədqiqi” 01.11.2010-
30.04.2011
8,080$ ACİ-Yardım Fondu
11 «Azərbaycanın qərb rayonlarında və Bakı şəhərində HİV/AİDS-lə yoluхma ehtimalı olan qadınlar arasında təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin gücləndirilməsi» 01.01.2012-31.12.2013 34,290
AZN
Qlobal Fond və ACİ-Yardım Fondu
12 Narkotik istifadə edən və seksual bizneslə məşgul olan qadınların reproduktiv saglamlıgı və QHT servisi 01.03.2012
31.12.2012
14.040
Avro
Avropa Komissiyasi-Avrasiya Zərərin Azaldılması Şəbəkəsi ilə birgə layihə
13 Daha çox riskə məruz qalan yeniyetmə və gənclərin HİV-ə görə test və məsləhət xidmətlərindən istifadə etməsini təmin etmək üçün QHT-lərin bilik və bacarıqlarının artırılması 15.10.2012-15.01.2015 71.949 Avro Avropa Komissiyasi-UNICEF ilə birgə layihə

Bundan başqa:
– Tədqiqat layihələrini həyata keçirib
– Hədəf qrupları arasında aşağıdakı sorğuları keçirib:
a) Seks-biznes işçiləri arasında (HİV-lə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin öyrənilməsi)
b) Narkoistifadəçilər arasnıda (dozanı aşma halları ilə bağlı)
v) HİV-li insanlar arasında (stiqma və diskriminasiya ilə bağlı)

– Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində iştirak (HİV Haqqında qanun və d.)
– Media ilə əməkdaşlıq, memorandumların imzalanması (SəsTV və digərləri), QHT rəhbəri Zülifyyə Mustafayeva 25 illik iş stajına malik peşəkar jurnalistdir.