Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi

Ən çox risqə məruz qalan yeniyetmə və gənclərin HİV-ə görə test olunması və məsləhət xidmətləri göstərilməsi sahəsində QHT-lərin potensialının artırılması layihəsi

 
2013-cü il üçün tədbirlər planı
 

Fəaliyyətin adı 1-ci rüb 2-ci rüb 3-cü rüb 4-cü rüb
Yeniyetmə və gənclər arasında sorğuların rayonlarda davam etdirilməsi Yanvar və fevral ayının sonuna qədər
Test хidmətləri üzrə ekspertin hazırladığı yekun sənədin (хidmət səviyyəsinin təhlili və ehtiyacların müəyyən olunması) layihə rəhbərliyi ilə müzakirəsi və qanunvericilik üzrə ekspertə təqdim olunması Fevralın sonu və mart ayı
Fəaliyyətə dair təbliğat və təşviqat хarakterli tədbirin keçirilməsi Mart ayı
Qanunvericilik üzrə ekspertin hazırladığı sənədin müzakirəsi və tövsiyələrin verilməsi Aprel ayı
Digər tərəfdaşlarla birlikdə QHT-lərin təşviqat fəaliyyəti üzrə strategiyanın hazırlanması Aprel –may ayları
Digər tərəfdaşlarla birlikdə QHT-lər üçün test və məsləhət standartlarının hazırlanması Aprel-may ayları
Təlimçilərin hazırlanması üçün təlim İyun ayı
Autriclər üçün təlim İyul ayı
Digər tərəfdaşlarla birlikdə göndəriş sisteminin gözdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi Avqust ayı
Autriclər üçün test işi ilə əlaqədar təlim Sentyabr ayı
Digər tərəfdaşlarla birlikdə yeniyetmələrin test və məsləhətlərə cəlb olunması üzrə Monitorinq və Qiymətləndirmə Planının hazırlanması Oktyabr və noyabr ayları
Layihə üzrə görülən işlərə dair tədbirin keçirilməsi Dekabr ayı
Görülən işlərin yekunlaşdırılması və hesabat Dekabr ayı

Təşkilatın sədri: Z.Mustafayeva