ПРЕСС-РЕЛИЗ Narkotik istifadəçiləri qadınlar Tallin konfransı: AİDS epidemiyasının Avropada fərqli və oхşar cəhətləri Şəbəkə üzvü İranda Narkotiklərdən İstifadənin Azaldılması konfransında iştirak etdi